top of page
Untitled

Diagnoza i terapia SI

➡️  Specjalistyczna diagnoza SI wykona u dzieci od 4 r.ż. Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej lub Testami SCSIT (w zależności od dziecka ),
➡️  Wykonana jest także obserwacja kliniczna i swobodna dziecka, całość trwa do 90 min ( młodsze dzieci dwa spotkania) 
➡️  Po diagnozie jest także omówienie wyników zdalne przez Messenger lub WhatsApp, koszt to 380 zł.

Untitled

Badanie ADOS-2 

ADOS-2 to badanie sprawdzające czy dziecko ma objawy charakterystyczne dla spektrum autyzmu i w jakim nasileniu one występują, wykonujemy je od 12 miesiąca życia dziecka ( jeżeli samodzielnie wykonuje kilka kroków), dzieciom i młodzieży, a także osobom dorosłym,
➡️ konkurencyjna cena 900 zł obejmująca wywiad, badanie, raport pisemny oraz omówienie wyników, 🙂 
➡️dwóch/ trzech doświadczonych specjalistów niezależnie ocenia zachowanie dziecka: - pedagog specjalny z 11 letnim doświadczeniem w terapii  i diagnozie  zaburzeń ze spektrum autyzmu,- psycholog dzieci i młodzieży z 17 letnim doświadczeniem w terapii i diagnozie ASD,
W wyjatkowych sytuacjach ocenia także trzeci specjalista z 10 letnim doświadczeniem w terapii i diagnozie dzieci z ASD,
➡️ badanie jest nagrywane i dodatkowo analizowane przez specjalistów, 
➡️ wywiady oraz omówienie wyników odbywają się zdalnie (omówienie może być stacjonarnie),
➡️ po klinicznej diagnozie nie pozostawiamy rodzica samego i dalej może liczyć na nasze wsparcie,
➡️ badanie wykonujemy na wystandaryzowanych, oryginalnych  pomocach.

Untitled

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) 

W gabinetach skutecznie prowadzimy już 18 grup w różnym wieku, zarówno dzieci jak i młodzież , a od września otwieramy nabór do nowych grup, zapraszamy dzieci i młodzież od 4-16 roku życia ☺️Jeżeli Państwa dziecko:
➡️  Ma problem w radzeniu sobie z emocjami,
➡️  Jest impulsywne, 
➡️  Przejawia zachowania opozycyjno- buntownicze,
➡️  Nie potrafi dostosować się do norm społecznych,
➡️  Jest zbyt nieśmiałe lub wycofane w kontaktach z rówieśnikami,
➡️  Ma trudności w porozumieniu się z rówieśnikami,
➡️  Ma problem we współdziałaniu z rówieśnikami i w budowaniu prawidłowych relacji.To te zajęcia są skierowane do niego !📣Trwa rekrutacja do nowych grup TUS które ruszą od września na rok 2024/2025,➡️  Grupy są wiekowe, liczą maks 5/6 osób.Zapraszamy dzieci i młodzież od 4-16 roku życia 
➡️  Miejsce: Wodzisław Śląski lub Jastrzębie- Zdrój,
➡️  Jak się zapisać ?🤔 Należy uzupełnić kartę zgłoszeniową: https://forms.gle/RwXerwxiphkQCpsA6

Ceny za zajęcia TUS od września płatne z góry za cały miesiąc do dnia 10 września ( maksymalnie 2 niezrealizowane godziny z powodu nieobecności dziecka mogą być przeniesione na kolejny miesiąc): 
350 zł jeżeli w miesiącu wypada 5 zajęć  ( ostatnie zajęcia to koszt 50 zł)300 zł jeżeli w miesiącu wypadają 4 zajęcia,225 zł jeżeli w miesiącu wypadają 3 zajęcia,150 zł jeżeli w miesiącu wypadają 2 zajęcia.
Jeżeli na TUS chodzi rodzeństwo cena za zajęcia wynosi 70 zł 🙂

Untitled

Test MOXO 

Test Moxo został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:


➡️  dzieci w wieku 6-12 lat,


➡️  młodzieży i dorosłych w wieku 13-70 lat.


Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.

Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla następujących wskaźników (odpowiadających każdemu z podstawowych symptomów ADHD):


➡️  uwagi (A),


➡️  czasu reakcji (T),


➡️  impulsywności (I),


➡️  nadaktywności (H).


Na czym polega wykonanie testu Moxo?Badany zostaje poinstruowany, by zareagować jak najszybciej wciskając klawisz spacji, kiedy na ekranie pojawi się element docelowy. Na ekranie pojawiają się także elementy dodatkowe, na które badany nie powinien reagować. Moxo zawiera także dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe: wizualne, dźwiękowe oraz mieszane.

Po badaniu przekazywany jest pełen raport z badania a także omawiany wynik.

Untitled

ADI-R wywiad w celu postawienia diagnozy spektrum autyzmu 

Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana (ADI-R):
➡️  to poszerzony wywiad, którego celem jest zdobycie informacji niezbędnych do postawienia diagnozy dotyczącej spektrum autyzmu,
➡️  ADI-R jest narzędziem powszechnie stosowanym na świecie i uznawanym za element złotego standardu w diagnozie zaburzeń ze spektrum autyzmu; często stosowany jest łącznie z ADOS-2.
➡️  Wywiad z rodzicem trwa od 1,5 - 3 h zdalnie lub stacjonarnie, rodzice przed wywiadem muszą się też odpowiednio przygotować. Po badaniu Rodzic otrzymuje pełen raport z wynikiem wskazującym czy jest spektrum autyzmu, warunkiem żeby wywiad był diagnostyczny jest znanie dziecka przez rodzica / opiekuna w wieku 4/5 lat w innym wypadku wywiad tylko opisuje aktualne trudności dziecka. 

Oferta gabinetu : Usługi
bottom of page