top of page
Untitled

DIAGNOZA SI

Specjalistyczna diagnoza SI wykona u dzieci od 4 r.ż. Polskimi Standaryzowanymi Testami Integracji Sensorycznej lub Testami SCSIT (w zależności od dziecka ) , wykonana jest także obserwacja kliniczna i swobodna dziecka, całość trwa do 90 min. Po diagnozie jest także omówienie wyników . Cena: 400  zł 

Oferta gabinetu : Usługi
Holding Hands

TERAPIA I KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA 

Terapia psychologiczna - 120 zł,Konsultacja psychologiczna - 180 zł.

Oferta gabinetu : Usługi
bottom of page